Lojistik Terimleri: Türkçe ve İngilizce Karşılıklarıyla

Lojistik, günümüzün global ticaret dünyasında hayati bir rol oynar. Mal ve hizmetlerin etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesi, bir işletmenin başarılı olması için vazgeçilmez bir unsurdur. Lojistik, karmaşık bir süreçler ağıdır ve bu süreçlerin anlaşılması, işletmelerin başarılı olmasında kritik bir faktördür. Bu bağlamda, lojistikte kullanılan temel kavramları anlamak, sektördeki profesyonellerin yanı sıra bu alana ilgi duyan herkes için önemlidir.

Aşağıda, lojistik dünyasında sıkça karşılaşılan 100 temel terimin hem Türkçe hem de İngilizce karşılıklarını içeren bir tablo bulacaksınız. Bu kapsamlı liste, lojistikle ilgili genel bir anlayış geliştirmenize yardımcı olacak ve işiniz veya ilgi alanlarınızla ilgili konularda daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Tabloya göz atarak lojistik terimlerinin her iki dilde de karşılıklarını öğrenebilir ve lojistik dünyasına daha derin bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Türkçe (Turkish)İngilizce (English)Tanım (Türkçe)Definition
Ağ LojistiğiNetwork LogisticsLojistik süreçlerin ve sistemlerin ağ tabanlı yönetimiNetwork-based management of logistics processes and systems
Araç FilosuVehicle FleetBir şirketin sahip olduğu tüm taşıma araçlarıAll the transportation vehicles owned by a company
BoşaltmaUnloadingMalzemelerin bir araçtan veya konteynerden alınması işlemiThe process of taking goods out of a vehicle or container
Çapraz NakliyeCross-DockingMalzemelerin alındığı yerden direkt olarak dağıtım noktasına taşınmasıThe direct transportation of goods from the receiving point to the distribution point
DağıtımDistributionÜrünlerin belirlenmiş noktalara ulaştırılması süreciThe process of getting products to a specific point or points
Dağıtım AğıDistribution NetworkMalzemelerin belirlenmiş noktalara taşınması için kullanılan geniş ağA broad network used for the transportation of materials to specific points
Dağıtım Ağı OptimizasyonuDistribution Network OptimizationDağıtım ağının en verimli şekilde düzenlenmesiThe most efficient organization of the distribution network
Dağıtım KanalıDistribution ChannelMalzemelerin dağıtım kanallarıChannels used for the distribution of goods
Dağıtım LojistiğiDistribution LogisticsMalzemelerin tedarik zinciri boyunca dağıtılmasını sağlayan lojistik süreçlerLogistics processes that enable the distribution of goods throughout the supply chain
Dağıtım MaliyetleriDistribution CostsMalzemelerin dağıtımı için yapılan maliyetlerCosts incurred for the distribution of goods
Dağıtım MerkeziDistribution CenterMalzemelerin depolandığı ve dağıtıldığı merkezi depoA central warehouse where materials are stored and distributed
Dağıtım Merkezi Operasyon PlanıDistribution Center Operation PlanDağıtım merkezi operasyonlarının planlanmasıPlanning of distribution center operations
Dağıtım Merkezi OperasyonlarıDistribution Center OperationsBir dağıtım merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarOperations carried out in a distribution center
Dağıtım Merkezi PlanlamasıDistribution Center PlanningBir dağıtım merkezinin planlanması süreciProcess of planning a distribution center
Dağıtım Merkezi YönetimiDistribution Center ManagementBir dağıtım merkezinin yönetimiThe management of a distribution center
Dağıtım PlanlamaDistribution PlanningMalzemelerin dağıtım sürecinin planlanmasıThe planning of the distribution process of goods
Dağıtım Planlama Strateji PlanıDistribution Planning Strategy PlanDağıtım planlama stratejisinin belirlendiği planPlan outlining the distribution planning strategy
Dağıtım Planlama StratejileriDistribution Planning StrategiesMalzemelerin dağıtımının planlanması için belirlenen stratejilerStrategies set for planning the distribution of goods
Dağıtım Planlama YazılımıDistribution Planning SoftwareDağıtım süreçlerinin planlanması için kullanılan yazılımSoftware used for planning distribution processes
Dağıtım StratejileriDistribution StrategiesMalzemelerin dağıtımının yönetilmesi için belirlenen stratejilerStrategies set for managing the distribution of goods
Dağıtım SüresiLead TimeBir malzemenin tedarik zinciri boyunca hareket etmesi için geçen süreThe time it takes for a material to move through the supply chain
Dağıtım YönetimiDistribution ManagementMalzemelerin dağıtım sürecinin yönetimiManagement of the distribution process of goods
Dağıtım YöntemleriDistribution MethodsMalzemelerin dağıtımında kullanılan yöntemlerMethods used in the distribution of goods
Demiryolu TaşımacılığıRail FreightMalzemelerin demiryoluyla taşınmasıThe transportation of goods by rail
Denizyolu TaşımacılığıOcean FreightMalzemelerin deniz yoluyla taşınmasıThe transportation of goods by sea
DepoWarehouseMalların depolandığı büyük bir yapı veya alandırA large building or area where goods are stored
Depo DenetimiWarehouse AuditBir depodaki faaliyetlerin ve süreçlerin denetlenmesiThe auditing of activities and processes in a warehouse
Depo Depolama KapasitesiWarehouse Storage CapacityBir depoda depolanabilecek malzemelerin kapasitesiCapacity of materials that can be stored in a warehouse
Depo Depolama MaliyetleriWarehouse Storage CostsBir depoda depolama işlemlerinin maliyetleriCosts associated with storage operations in a warehouse
Depo Depolama SistemleriWarehouse Storage SystemsBir depoda kullanılan depolama sistemleriStorage systems used in a warehouse
Depo Depolama TeknolojileriWarehouse Storage TechnologiesBir depoda kullanılan depolama teknolojileriStorage technologies used in a warehouse
Depo EğitimiWarehouse TrainingDepo çalışanlarının eğitimiTraining for warehouse employees
Depo EkipmanlarıWarehouse EquipmentBir depoda kullanılan ekipmanlar ve araçlarEquipment and vehicles used in a warehouse
Depo ElemanıWarehouse StaffDepo işlemleriyle ilgilenen personelPersonnel dealing with warehouse operations
Depo Emniyet ProsedürleriWarehouse Safety ProceduresBir depoda uygulanan güvenlik prosedürleriSafety procedures implemented in a warehouse
Depo EtiketlemeWarehouse LabelingBir depodaki ürünlerin etiketlenmesi ve tanımlanmasıLabeling and identifying products in a warehouse
Depo GüvenliğiWarehouse SecurityDepolardaki malzemelerin güvenliği için alınan önlemlerPrecautions taken for the security of materials in warehouses
Depo Güvenliği DenetimiWarehouse Security InspectionBir depodaki güvenliği denetlemek için yapılan incelemeAn inspection conducted to check the security of a warehouse
Depo Güvenlik GörevlisiWarehouse Security GuardBir depoda güvenliği sağlamakla görevli personelPersonnel responsible for ensuring security in a warehouse
Depo Güvenlik KamerasıWarehouse Security CameraBir depoda güvenliği sağlamak için kullanılan kameraA camera used to ensure security in a warehouse
Depo Güvenlik SistemiWarehouse Security SystemDepolarda güvenliği sağlamak için kullanılan sistemA system used to ensure security in warehouses
Depo İçi LojistikIntra-warehouse LogisticsBir depo içindeki lojistik süreçlerLogistics processes within a warehouse
Depo İsrafıWarehouse WasteBir depoda gereksiz kaynakların kullanılmasıThe use of unnecessary resources in a warehouse
Depo İstif MakinasıWarehouse StackerBir depoda malzemeleri istiflemek için kullanılan makineMachine used to stack materials in a warehouse
Depo İş Akış YönetimiWarehouse Workflow ManagementBir depodaki iş akışının yönetimiManagement of the workflow in a warehouse
Depo İş Gücü VerimliliğiWarehouse Labor EfficiencyBir depodaki iş gücünün verimliliğiEfficiency of labor in a warehouse
Depo İş Gücü YönetimiWarehouse Labor ManagementBir depodaki iş gücünün yönetimiManagement of labor in a warehouse
Depo İş GüvenliğiWarehouse SafetyBir depoda çalışanların güvenliği için alınan önlemlerPrecautions taken for the safety of workers in a warehouse
Depo İşlemleriWarehouse OperationsBir depoda gerçekleştirilen işlemlerOperations carried out in a warehouse
Depo İyileştirmeWarehouse ImprovementBir depodaki süreçlerin veya sistemlerin geliştirilmesi süreciThe process of improving processes or systems in a warehouse
Depo İyileştirme StratejileriWarehouse Improvement StrategiesBir depodaki süreçlerin geliştirilmesi için kullanılan stratejilerStrategies used to improve processes in a warehouse
Depo İzleme SistemiWarehouse Monitoring SystemBir depodaki faaliyetlerin izlenmesi için kullanılan sistemSystem used for monitoring activities in a warehouse
Depo Kapasite PlanlamasıWarehouse Capacity PlanningBir depoda depolanabilecek malzemelerin planlanmasıPlanning the materials that can be stored in a warehouse
Depo LojistiğiWarehouse LogisticsBir depoda uygulanan lojistik faaliyetlerLogistics activities implemented in a warehouse
Depo Operasyon AnaliziWarehouse Operations AnalysisBir depodaki operasyonların detaylı olarak incelenmesiDetailed analysis of operations in a warehouse
Depo Operasyon GüvenliğiWarehouse Operation SecurityBir depodaki operasyonların güvenliğiSecurity of operations in a warehouse
Depo Operasyon PlanlamaWarehouse Operations PlanningBir depodaki operasyonların planlanması süreciProcess of planning operations in a warehouse
Depo Operasyon YönetimiWarehouse Operations ManagementBir depodaki operasyonların yönetilmesiThe management of operations in a warehouse
Depo OptimizasyonuWarehouse OptimizationDepo süreçlerinin ve operasyonlarının en verimli şekilde düzenlenmesiThe most efficient organization of warehouse processes and operations
Depo Otomasyon SistemiWarehouse Automation SystemDepo işlemlerinin otomatikleştirilmesini sağlayan sistemA system that enables the automation of warehouse operations
Depo OtomasyonuWarehouse AutomationDepo işlemlerinin otomatikleştirilmesiThe automation of warehouse operations
Depo PersoneliWarehouse PersonnelBir depoda çalışan personelPersonnel working in a warehouse
Depo Raf SistemiWarehouse Racking SystemDepolarda malzemelerin düzenli bir şekilde depolanmasını sağlayan sistemA system in warehouses that facilitates the organized storage of materials
Depo SistemleriWarehouse SystemsDepo işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım veya donanımlarSoftware or hardware used to facilitate warehouse operations
Depo TasarımıWarehouse DesignBir depo veya depo alanının etkili bir şekilde tasarlanması süreciThe process of effectively designing a warehouse or warehouse space
Depo TaşımacılığıWarehousingMalzemelerin depolara taşınması süreciThe process of moving goods into warehouses
Depo TemizliğiWarehouse CleaningBir depoda temizlik ve düzenlemenin yapılmasıThe cleaning and organizing of a warehouse
Depo VerimliliğiWarehouse EfficiencyBir depodaki süreçlerin verimli bir şekilde yürütülmesiThe efficient execution of processes in a warehouse
Depo Verimlilik ÖlçümüWarehouse Efficiency MeasurementBir depodaki verimliliğin ölçülmesiMeasurement of efficiency in a warehouse
Depo YerleşimiWarehouse LayoutBir depodaki eşyaların düzenli ve verimli bir şekilde yerleştirilmesiThe organized and efficient arrangement of items in a warehouse
Depo YöneticisiWarehouse ManagerBir depoyu yöneten sorumlu kişiThe responsible individual managing a warehouse
Depo Yönetim PersoneliWarehouse Management StaffBir depoyu yöneten personelPersonnel managing a warehouse
Depo Yönetim SistemiWarehouse Management SystemDepo operasyonlarını yönetmek için kullanılan bir yazılım veya sistemSoftware or system used to manage warehouse operations
Depo Yönetim TeknolojileriWarehouse Management TechnologiesDepo operasyonlarının yönetilmesi için kullanılan teknolojilerTechnologies used for managing warehouse operations
Depo Yönetim YazılımıWarehouse Management SoftwareDepo işlemlerinin yönetilmesi için kullanılan yazılımSoftware used for managing warehouse operations
Depo YönetimiWarehouse ManagementBir depoda depolanan ürünlerin ve stokların etkili bir şekilde yönetilmesi süreciThe process of effectively managing products and inventory in a warehouse
Depo Yükseklik SistemiWarehouse Height SystemBir depodaki rafların yükseklik ayarı sistemiThe height adjustment system for shelves in a warehouse
DepolamaStorageMalzemelerin geçici olarak saklandığı yer veya alanThe place or area where materials are temporarily kept
Depolama KapasitesiStorage CapacityBir depoda depolanabilecek malzemelerin toplam miktarıThe total amount of materials that can be stored in a warehouse
Depolama MaliyetiStorage CostMalzemelerin depolanması sürecinde ortaya çıkan maliyetlerCosts incurred during the storage of goods
Dış Kaynak KullanımıOutsourcingBir şirketin belirli iş süreçlerini başka bir şirkete veya kişiye devretmesiA company’s delegation of certain business processes to another company or individual
Envanter YönetimiInventory ManagementBir şirketin envanterinin etkin bir şekilde yönetilmesi süreciThe process of effectively managing a company’s inventory
FiyatlandırmaPricingBir mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesiThe determination of the selling price of a good or service
Gemi YüküCargo ShipmentsDeniz yoluyla taşınan malzemelerGoods transported by sea
Geri Dönüşüm LojistiğiReverse LogisticsKullanılmış ürünlerin toplanması, geri dönüştürülmesi veya imhası süreciThe process of collecting, recycling, or disposing of used products
GümrükCustomsİthalat ve ihracat işlemlerinde vergi ve gözetim işlemlerinin yapıldığı resmi noktaThe official point where tax and supervisory procedures are carried out in import and export operations
Gümrük BeyannamesiCustoms DeclarationMalzemelerin gümrük işlemleri için sunulan resmi bildirimThe official declaration submitted for customs procedures of goods
Gümrük İşlemleriCustoms ProceduresMalzemelerin gümrükten geçirilmesi için yapılan işlemlerProcedures carried out for the customs clearance of goods
Gümrük VergisiCustoms Dutyİthal veya ihraç edilen malzemeler üzerinden ödenen vergiThe tax paid on goods imported or exported
GümrüklemeCustoms ClearanceMal veya hizmetlerin ithalat veya ihracat sırasında gümrük işlemlerinden geçirilmesi süreciThe process of getting goods or services through customs during import or export
Hava TaşımacılığıAir FreightMalzemelerin hava yoluyla taşınmasıThe transportation of goods by air
Hızlı TeslimatExpress DeliveryMalzemelerin hızlı bir şekilde teslim edilmesi süreciThe process of delivering goods quickly
İç KontrolInternal ControlBir şirketin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için uygulanan denetim ve kontrol süreçleriAudit and control processes applied for the effective and efficient management of a company’s operations
İleri Lojistik PlanlamaAdvanced Logistics Planningİleri düzeyde karmaşık lojistik süreçlerin planlanmasıThe planning of advanced and complex logistics processes
Kara TaşımacılığıRoad FreightMalzemelerin karayoluyla taşınmasıThe transportation of goods by road
KargoCargoTaşınan mal veya yükGoods or freight being transported
Kombine TaşımacılıkIntermodal TransportationMalzemelerin birden fazla taşımacılık türünü kullanarak taşınmasıThe transportation of goods using multiple modes of transportation
KonteynerContainerMalzemelerin taşınması için kullanılan büyük metal kutuA large metal box used for the transportation of goods
Konteyner TaşımacılığıContainer ShippingMalzemelerin taşınması için kullanılan konteynerlerin deniz yoluyla nakliyesiThe shipment of goods using containers for transportation by sea
LimanPortDeniz yolu taşımacılığında kullanılan yük ve yolcu indirme-bindirme noktasıA point for the loading and unloading of cargo and passengers in maritime transportation
Liman HizmetleriPort ServicesLimanlarda sunulan malzeme yükleme, boşaltma ve depolama gibi hizmetlerServices provided in ports, such as loading, unloading, and storage of goods
LojistikLogisticsMal veya hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesiThe effective and efficient transportation, storage, and management of goods or services
Lojistik AğLogistics NetworkLojistik faaliyetlerin gerçekleştiği ağ yapısıThe network structure where logistics activities take place
Lojistik Ağ AnaliziLogistics Network AnalysisLojistik süreçlerin ağ yapısının incelenmesiExamination of the network structure of logistics processes
Lojistik Ağ YönetimiLogistics Network ManagementLojistik ağın etkin bir şekilde yönetilmesiThe effective management of a logistics network
Lojistik AğlarıLogistics NetworksMalzemelerin ve bilginin tedarik zinciri boyunca akışını sağlayan karmaşık ağlarComplex networks facilitating the flow of materials and information throughout the supply chain
Lojistik Akış ŞemasıLogistics FlowchartLojistik süreçlerin görsel olarak temsil edildiği şemaA diagram representing logistics processes visually
Lojistik AnalitikLogistics AnalyticsLojistik faaliyetlerle ilgili verilerin analiziAnalysis of data related to logistics activities
Lojistik AnaliziLogistics AnalysisLojistik süreçlerin ve sistemlerin performansının incelenmesi ve değerlendirilmesiThe examination and evaluation of the performance of logistics processes and systems
Lojistik Bilgi SistemiLogistics Information SystemLojistik süreçlerde kullanılan verilerin toplandığı ve yönetildiği sistemA system that collects and manages data used in logistics processes
Lojistik ÇözümlerLogistics SolutionsLojistik süreçlerde ortaya çıkan sorunlara yönelik sunulan çözümlerSolutions provided for the problems arising in logistics processes
Lojistik Dağıtım MerkeziLogistics Distribution CenterLojistik malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezCenter where logistics materials are distributed
Lojistik DanışmanlıkLogistics ConsultingŞirketlere lojistik süreçlerinde uzmanlık ve tavsiyeler sunan danışmanlık hizmetleriConsulting services providing expertise and advice on logistics processes for companies
Lojistik Danışmanlık HizmetleriLogistics Consulting ServicesLojistik süreçlerle ilgili danışmanlık hizmetleri sunan firmalarCompanies offering consulting services related to logistics processes
Lojistik DenetimLogistics AuditBir şirketin lojistik süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesiA detailed examination of a company’s logistics processes
Lojistik Denetleme ve İzlemeLogistics Auditing and MonitoringLojistik süreçlerin denetlenmesi ve izlenmesiAuditing and monitoring of logistics processes
Lojistik DepartmanıLogistics DepartmentBir şirketin lojistik faaliyetlerinden sorumlu olan bölümüThe department responsible for the logistics activities of a company
Lojistik DüzenlemeLogistics RegulationLojistik faaliyetlerin yasal düzenlemeleri ve standartlarıThe legal regulations and standards for logistics activities
Lojistik E-ticaretLogistics E-commerceLojistik faaliyetlerin elektronik ticaret süreçleriyle entegrasyonuIntegration of logistics activities with e-commerce processes
Lojistik EğitimLogistics TrainingLojistik süreçlerle ilgili olarak verilen eğitimlerTraining provided regarding logistics processes
Lojistik FirmasıLogistics CompanyMalzemelerin taşınması, depolanması ve yönetilmesi gibi lojistik hizmetler sunan bir şirketA company that provides logistics services such as transportation, storage, and management of materials
Lojistik GiderlerLogistics ExpensesBir şirketin lojistik faaliyetleri için harcadığı giderlerExpenses incurred by a company for its logistics activities
Lojistik GüvenlikLogistics SecurityLojistik süreçlerdeki malzeme ve verilerin güvenliğiThe security of materials and data in logistics processes
Lojistik HatalarıLogistics ErrorsLojistik süreçlerde meydana gelen hatalar veya aksaklıklarMistakes or disruptions occurring in logistics processes
Lojistik Hizmet SağlayıcıLogistics Service ProviderMalzemelerin taşınması, depolanması ve yönetilmesi gibi lojistik hizmetleri sağlayan firma veya kişiA company or individual providing logistics services such as transportation, storage, and management of goods
Lojistik HizmetlerLogistics ServicesMalzemelerin taşınması ve depolanması gibi lojistik hizmetlerLogistics services such as transportation and storage of goods
Lojistik İş AkışıLogistics WorkflowBir lojistik sürecin işleyişinin adım adım gösterilmesiThe step-by-step demonstration of the workflow of a logistics process
Lojistik İş GüvenliğiLogistics Job SafetyLojistik işler sırasında çalışanların güvenliğinin sağlanmasıEnsuring the safety of employees during logistics operations
Lojistik İş İlişkileriLogistics Business RelationshipsLojistik süreçlerdeki iş ilişkileri ve işbirlikleriBusiness relationships and collaborations in logistics processes
Lojistik İş Süreç OtomasyonuLogistics Business Process AutomationLojistik iş süreçlerinin otomatikleştirilmesiThe automation of logistics business processes
Lojistik İşbirliğiLogistics CollaborationFarklı tedarik zinciri aktörleri arasında yapılan işbirliğiCollaboration among different supply chain actors
Lojistik İzlemeLogistics TrackingMalzemelerin taşıma sürecinin takip edilmesiThe tracking of the transportation process of goods
Lojistik KapasiteLogistics CapacityBir lojistik sistem veya ağın taşıma kapasitesiThe transportation capacity of a logistics system or network
Lojistik KoordinasyonLogistics CoordinationFarklı lojistik süreçler arasındaki koordinasyonun sağlanmasıEnsuring coordination between different logistics processes
Lojistik MaliyetLogistics CostMalzemelerin taşınması, depolanması ve yönetilmesi için ortaya çıkan maliyetlerCosts incurred for the transportation, storage, and management of goods
Lojistik Maliyet AnalitiğiLogistics Cost AnalyticsLojistik süreçlerin maliyetlerinin analiz edilmesiAnalyzing the costs of logistics processes
Lojistik Maliyet Analiz RaporuLogistics Cost Analysis ReportBir şirketin lojistik maliyetlerinin detaylı olarak incelendiği raporReport detailing the analysis of a company’s logistics costs
Lojistik Maliyet Analiz SüreciLogistics Cost Analysis ProcessBir şirketin lojistik maliyetlerini analiz etme süreciThe process of analyzing logistics costs for a company
Lojistik Maliyet Analiz YöntemleriLogistics Cost Analysis MethodsLojistik maliyetlerin analizi için kullanılan yöntemlerMethods used for analyzing logistics costs
Lojistik Maliyet AnaliziLogistics Cost AnalysisBir şirketin lojistik faaliyetleri için maliyetlerin detaylı olarak incelenmesiA detailed examination of costs for a company’s logistics activities
Lojistik Maliyet KontrolüLogistics Cost ControlLojistik süreçlerin maliyetlerinin kontrol edilmesiControlling the costs of logistics processes
Lojistik Maliyet OptimizasyonuLogistics Cost OptimizationLojistik faaliyetlerin maliyetlerinin en verimli şekilde düzenlenmesiThe most efficient organization of the costs of logistics activities
Lojistik Maliyet Strateji PlanıLogistics Cost Strategy PlanBir şirketin lojistik maliyetlerini yönetmek için belirlediği planThe plan set by a company for managing its logistics costs
Lojistik Maliyet StratejileriLogistics Cost StrategiesLojistik faaliyetlerin maliyetinin yönetilmesi için belirlenen stratejilerStrategies set for managing the cost of logistics activities
Lojistik Maliyet YönetimiLogistics Cost ManagementBir şirketin lojistik faaliyetleri için maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi süreciThe process of effectively managing costs for a company’s logistics activities
Lojistik MaliyetlerLogistics CostsBir ürünün veya hizmetin taşınması, depolanması ve yönetilmesiyle ilgili maliyetlerThe costs associated with the transportation, storage, and management of a product or service
Lojistik MerkeziLogistics CenterMalzemelerin depolandığı ve dağıtıldığı merkezi birimA central facility where materials are stored and distributed
Lojistik MühendisliğiLogistics EngineeringLojistik süreçlerin mühendislik ilkeleri kullanılarak tasarlanmasıThe design of logistics processes using engineering principles
Lojistik Operasyon PlanıLogistics Operation PlanBelirli bir lojistik operasyonun planlanmasıPlanning for a specific logistics operation
Lojistik Operasyonel PlanlamaLogistics Operational PlanningGünlük lojistik operasyonlarının planlanmasıThe planning of daily logistics operations
Lojistik Operasyonel VerimlilikLogistics Operational EfficiencyLojistik operasyonların verimliliğiEfficiency of logistics operations
Lojistik OperasyonlarLogistics OperationsMalzemelerin ve bilginin tedarik zinciri boyunca akışını sağlamak için gerçekleştirilen işlemlerThe operations carried out to facilitate the flow of materials and information throughout the supply chain
Lojistik OperatörüLogistics OperatorMalzemelerin taşınması, depolanması ve yönetilmesi gibi lojistik operasyonları yürüten kişi veya kuruluşAn individual or organization that carries out logistics operations such as the transportation, storage, and management of materials
Lojistik OptimizasyonLogistics OptimizationLojistik süreçlerin ve sistemlerin en verimli ve etkili şekilde düzenlenmesiThe most efficient and effective organization of logistics processes and systems
Lojistik Optimizasyon StratejileriLogistics Optimization StrategiesLojistik süreçlerin en verimli şekilde düzenlenmesi için belirlenen stratejilerStrategies set for the most efficient organization of logistics processes
Lojistik Performans DeğerlendirmesiLogistics Performance EvaluationBir şirketin lojistik süreçlerinin performansının değerlendirilmesiThe evaluation of a company’s logistics process performance
Lojistik Performans İyileştirmeLogistics Performance ImprovementBir şirketin lojistik süreçlerinde performansın artırılmasıImproving the performance of logistics processes in a company
Lojistik Performans İzlemeLogistics Performance MonitoringLojistik süreçlerin performansının izlenmesiMonitoring the performance of logistics processes
Lojistik PersoneliLogistics StaffBir şirkette lojistik süreçlerle ilgilenen çalışanlarEmployees dealing with logistics processes in a company
Lojistik PlanlamaLogistics PlanningMalzemelerin etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesi için plan yapma süreciThe process of making plans for the effective transportation, storage, and management of materials
Lojistik Planlama AnaliziLogistics Planning AnalysisLojistik süreçlerin planlanmasının detaylı olarak incelenmesiDetailed analysis of the planning of logistics processes
Lojistik Planlama YazılımıLogistics Planning SoftwareLojistik süreçlerin planlanması için kullanılan yazılımSoftware used for planning logistics processes
Lojistik PlanlayıcıLogistics PlannerLojistik süreçlerin planlanması ve yönetilmesinden sorumlu kişiThe person responsible for planning and managing logistics processes
Lojistik Proje YönetimiLogistics Project ManagementLojistik projelerin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesiThe planning, execution, and control of logistics projects
Lojistik ProtokolüLogistics ProtocolLojistik süreçlerin belirlenen kurallar ve standartlar çerçevesinde yürütülmesiThe conduct of logistics processes according to established rules and standards
Lojistik RaporlamaLogistics ReportingLojistik süreçlerin ve operasyonların performansının raporlanmasıReporting the performance of logistics processes and operations
Lojistik Rekabet AnaliziLogistics Competitive AnalysisLojistik sektöründeki rekabetin analiziAnalysis of competition in the logistics sector
Lojistik Sektörü İstihdamıLogistics Industry EmploymentLojistik sektöründe iş imkanları ve istihdam durumuJob opportunities and employment status in the logistics sector
Lojistik Sektörü RegülasyonlarıLogistics Sector RegulationsLojistik sektöründe uygulanan resmi kurallar ve düzenlemelerOfficial rules and regulations applied in the logistics sector
Lojistik SigortaLogistics InsuranceTaşınan malzemelerin güvenliği için alınan sigortaInsurance taken for the security of transported goods
Lojistik SistemLogistics SystemMalzemelerin taşınması, depolanması ve yönetilmesi için kullanılan bütün süreçler ve altyapıAll processes and infrastructure used for the transportation, storage, and management of goods
Lojistik Sistem EntegrasyonuLogistics System IntegrationLojistik süreçlerin sistem entegrasyonuIntegration of logistics processes into a system
Lojistik Strateji GeliştirmeLogistics Strategy DevelopmentBir şirketin lojistik stratejisinin geliştirilmesi süreciProcess of developing a company’s logistics strategy
Lojistik Strateji PlanıLogistics Strategy PlanBir şirketin lojistik süreçlerini yönetmek için belirlediği planThe plan set by a company to manage its logistics processes
Lojistik Strateji UygulamaLogistics Strategy ImplementationBir şirketin belirlediği lojistik stratejisinin uygulanması süreciProcess of implementing a company’s determined logistics strategy
Lojistik Stratejik PlanlamaLogistics Strategic PlanningLojistik faaliyetlerin uzun vadeli planlanmasıThe long-term planning of logistics activities
Lojistik StratejileriLogistics StrategiesMalzemelerin etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesi için belirlenen uzun vadeli planlarLong-term plans formulated for the effective transportation, storage, and management of materials
Lojistik SürdürülebilirlikLogistics SustainabilityLojistik faaliyetlerin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmasıThe environmental and social sustainability of logistics activities
Lojistik Sürdürülebilirlik RaporuLogistics Sustainability ReportLojistik faaliyetlerin sürdürülebilirlik raporuReport on the sustainability of logistics activities
Lojistik Süreç Yeniden MühendisliğiLogistics Process ReengineeringLojistik süreçlerin tekrar tasarlanması ve geliştirilmesiRedesigning and improving logistics processes
Lojistik Süreç YönetimiLogistics Process ManagementLojistik süreçlerin yönetimiManagement of logistics processes
Lojistik SüreçlerLogistics ProcessesMalzemelerin taşınması, depolanması ve yönetilmesi gibi lojistik faaliyetlerin tümüAll activities related to logistics, such as transportation, storage, and management of materials
Lojistik TalepLogistics DemandMalzemelerin taşınması ve depolanması için olan talepThe demand for the transportation and storage of goods
Lojistik Talep TahminiLogistics Demand ForecastingMalzemelerin lojistik süreçler için talep tahminiForecasting the demand for materials for logistics processes
Lojistik Talep Tahmini YazılımıLogistics Demand Forecasting SoftwareLojistik süreçler için talep tahmini yapmak için kullanılan yazılımSoftware used for demand forecasting in logistics processes
Lojistik Taşıma ModuLogistics Transportation ModeMalzemelerin taşınmasında kullanılan ulaşım yöntemiThe transportation method used for the movement of goods
Lojistik TedarikLogistics ProcurementMalzeme ve hizmetlerin lojistik süreçler için tedarikiProcurement of materials and services for logistics processes
Lojistik TeknolojiLogistics TechnologyLojistik süreçlerde kullanılan teknolojik çözümlerTechnological solutions used in logistics processes
Lojistik TeknolojileriLogistics TechnologiesLojistik süreçlerin yönetimi için kullanılan teknolojik çözümlerTechnological solutions used for the management of logistics processes
Lojistik Trend AnaliziLogistics Trend AnalysisLojistik sektöründeki değişen eğilimlerin incelenmesiExamination of the changing trends in the logistics sector
Lojistik TrendlerLogistics TrendsLojistik sektöründeki gelişen eğilimlerEmerging trends in the logistics sector
Lojistik Veri AnaliziLogistics Data AnalysisLojistik süreçlerle ilgili verilerin analiz edilmesiThe analysis of data related to logistics processes
Lojistik Veri GüvenliğiLogistics Data SecurityLojistik süreçlerle ilgili verilerin güvenliğiThe security of data related to logistics processes
Lojistik Veri YönetimiLogistics Data ManagementLojistik verilerin yönetimiManagement of logistics data
Lojistik VerimlilikLogistics EfficiencyLojistik süreçlerin verimli bir şekilde yürütülmesiThe efficient execution of logistics processes
Lojistik Yatırım AnaliziLogistics Investment AnalysisLojistik faaliyetler için yapılan yatırımların analiziAnalysis of investments made for logistics activities
Lojistik Yazılım EntegrasyonuLogistics Software IntegrationFarklı lojistik yazılımların entegre edilmesi süreciThe process of integrating different logistics software
Lojistik Yazılım Entegrasyonu SüreciLogistics Software Integration ProcessLojistik yazılımların entegrasyon süreciProcess of integrating logistics software
Lojistik Yazılım GeliştirmeLogistics Software DevelopmentLojistik faaliyetler için yazılım geliştirme süreciProcess of developing software for logistics activities
Lojistik YazılımıLogistics SoftwareLojistik süreçlerini yönetmek için kullanılan bilgisayar programlarıComputer programs used to manage logistics processes
Lojistik Yönetim DanışmanıLogistics Management ConsultantŞirketlere lojistik süreçler konusunda danışmanlık veren profesyonelA professional who provides consultancy for logistics processes to companies
Lojistik Yönetim DanışmanlığıLogistics Management ConsultingŞirketlere lojistik süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlayan firmalarCompanies providing consultancy services for logistics processes to businesses
Lojistik Yönetim DepartmanıLogistics Management DepartmentBir şirkette lojistik faaliyetlerinden sorumlu olan bölümThe department in a company responsible for logistics activities
Lojistik Yönetim PlatformuLogistics Management PlatformLojistik süreçlerin yönetilmesi için kullanılan bir platform veya yazılımA platform or software used for managing logistics processes
Lojistik Yönetim SistemiLogistics Management SystemLojistik süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılım veya sistemSoftware or system that enables the effective management of logistics processes
Lojistik Yönetim StratejileriLogistics Management StrategiesLojistik süreçlerin yönetimi için belirlenen stratejilerStrategies set for the management of logistics processes
Lojistik Yönetim YazılımıLogistics Management SoftwareLojistik süreçlerin yönetilmesi için kullanılan yazılımSoftware used for managing logistics processes
Lojistik YönetimiLogistics ManagementMalzemelerin ve iş süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi süreciThe process of effectively and efficiently managing materials and processes
Mal KabulGoods ReceiptMalzemelerin bir depoya teslim alınması işlemiThe process of receiving goods into a warehouse
Maliyet AnaliziCost AnalysisÜretim veya hizmetin maliyetlerinin detaylı bir şekilde incelenmesiA detailed examination of the costs of production or services
Malzeme AkışıMaterial FlowBir tedarik zincirinde malzemelerin hareketiThe movement of materials in a supply chain
MüşteriCustomerMal veya hizmetleri satın alan kişi veya kuruluşAn individual or organization that purchases goods or services
NakliyatFreight TransportMalzemelerin taşınması için kullanılan nakliye yöntemiThe method of transportation used for moving goods
Nakliyat SigortasıFreight InsuranceMalzemelerin taşınması sırasında oluşabilecek zararlara karşı sağlanan sigortaInsurance provided against damages that may occur during the transportation of goods
NakliyeShippingMalzemelerin bir noktadan başka bir noktaya taşınması işlemiThe process of moving goods from one place to another
Nakliye YönetimiTransport ManagementMalzemelerin taşınması ve yönetilmesi süreçlerinin planlanması ve denetlenmesiThe planning and supervision of processes for the transportation and management of materials
NavlunFreight RateMalzemelerin belirli bir mesafe için taşınması için alınan ücretThe charge for the transportation of goods over a certain distance
PaletPalletMalzemelerin taşınması ve depolanması için kullanılan platformA platform used for the transportation and storage of goods
PaletlemePalletizingMalzemelerin paletlere yerleştirilmesi işlemiThe process of placing goods on pallets
Rekabetçi AvantajCompetitive AdvantageBir işletmenin rakiplerine göre sahip olduğu üstünlükThe superiority that a business holds over its competitors
RotaRouteBir noktadan başka bir noktaya giden belirli bir yol veya yöntemA specific path or method from one point to another
Rota OptimizasyonuRoute OptimizationTaşıma rotalarının en verimli şekilde düzenlenmesiThe most efficient organization of transportation routes
Rota PlanlamaRoute PlanningMalzemelerin belirlenmiş noktalara ulaştırılması için rotaların planlanmasıThe planning of routes for delivering goods to specific points
SevkiyatShipmentMalzemelerin taşınması için düzenlenen nakliyeThe transportation of goods via a specific method
Sevkiyat PlanlamasıShipment PlanningMalzemelerin sevkiyatının planlanması süreciThe process of planning the shipment of goods
Sipariş DoğrulamaOrder VerificationBir siparişin doğruluğunun kontrol edilmesiThe verification of the accuracy of an order
Sipariş İşlem SüreciOrder Processing ProcedureBir siparişin işlenme süreciThe process of processing an order
Sipariş İşleme HızıOrder Processing SpeedBir siparişin işlenme hızıSpeed of processing an order
Sipariş İşleme SistemiOrder Processing SystemSiparişlerin işlenmesi için kullanılan sistemSystem used for processing orders
Sipariş İşleme SüresiOrder Processing TimeBir müşteri siparişinin işlenme süresiThe time taken to process a customer’s order
Sipariş SüreciOrder ProcessBir müşterinin sipariş verme süreciThe process of a customer placing an order
Sipariş TakibiOrder TrackingMüşteri siparişlerinin ilerleyişinin takip edilmesiThe tracking of the progress of customer orders
Sipariş Takip SistemiOrder Tracking SystemBir siparişin takibini sağlayan sistemSystem that enables tracking of an order
Sipariş Takip UygulamasıOrder Tracking ApplicationSiparişlerin takip edilmesi için kullanılan uygulamaApplication used for tracking orders
Sipariş Yönetim SistemiOrder Management SystemBir şirketin siparişlerini yönetmek için kullandığı sistemSystem used by a company to manage its orders
Sipariş Yönetim Sistemi EntegrasyonuOrder Management System IntegrationSipariş yönetim sisteminin entegrasyonuIntegration of the order management system
Sipariş Yönetim Sistemi GüncellemeOrder Management System UpdateSipariş yönetim sisteminin güncellenmesiUpdating the order management system
Sipariş Yönetim SüreciOrder Management ProcessBir siparişin yönetim süreciProcess of managing an order
Sipariş Yönetim Süreci OptimizasyonuOrder Management Process OptimizationSipariş yönetim sürecinin en verimli şekilde düzenlenmesiThe most efficient organization of the order management process
Sipariş YönetimiOrder ManagementMüşteri siparişlerinin alınması, işlenmesi ve takip edilmesi süreciThe process of receiving, processing, and tracking customer orders
StokStockBir şirketin depoladığı malların veya ürünlerin toplam miktarıThe total amount of goods or products that a company has stored
Stok DeğişimiStock TurnoverBelirli bir dönem içindeki stokların yenilenme hızıThe rate at which stocks are replenished within a specific period
Stok DöngüsüInventory TurnoverBir şirketin stokunun belirli bir süre içinde dönüşüm hızıThe rate at which a company’s inventory is sold and replaced within a specific period
Stok DüzeyiStock LevelBir şirketin belirli bir süre içindeki stok miktarıThe quantity of stock held by a company during a specific period
Stok KontrolüInventory ControlBir şirketin stoklarının düzenli olarak izlenmesi ve yönetilmesiThe regular monitoring and management of a company’s inventory
Stok TakibiInventory TrackingBir şirketin stoklarının takip edilmesiThe tracking of a company’s inventory
Stok YönetimiInventory ManagementBir şirketin stoklarının etkili bir şekilde yönetilmesi süreciThe process of effectively managing a company’s inventory
Sürdürülebilir LojistikSustainable LogisticsÇevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran lojistik uygulamalarıLogistics practices that consider environmental and social impacts
Talep TahminiDemand ForecastingBir mal veya hizmet için gelecekteki talebin tahmin edilmesiPredicting future demand for a product or service
Talep YönetimiDemand ManagementBir şirketin talep tahminlerine dayalı olarak üretim ve dağıtımı planlamasıA company’s planning of production and distribution based on demand forecasts
Taşıma FiyatlandırmasıTransportation PricingMalzemelerin taşınması için belirlenen fiyatlandırmaPricing set for the transportation of goods
Taşıma MaliyetiTransportation CostMalzemelerin taşınması sürecinde ortaya çıkan maliyetlerCosts incurred during the transportation of goods
Taşıma SözleşmesiTransportation ContractMalzemelerin taşınması için tedarikçi ile yapılan sözleşmeThe contract made with a supplier for the transportation of goods
TaşımacılıkTransportationMal veya insanların bir noktadan başka bir noktaya hareket ettirilmesi işlemiThe process of moving goods or people from one place to another
TedarikProcurementBir organizasyonun ihtiyaçları için mal veya hizmet satın alma süreciThe process of acquiring goods or services for an organization’s needs
Tedarik ZinciriSupply ChainBir mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye kadar olan tüm süreçleri ve ilişkili işletmeleri kapsayan ağThe network encompassing all the processes and associated businesses from the producer to the consumer of a good or service
Tedarik Zinciri AnaliziSupply Chain AnalysisBir ürünün veya hizmetin tedarik zinciri boyunca performansının incelenmesiThe examination of the performance of a product or service throughout the supply chain
Tedarik Zinciri YönetimiSupply Chain ManagementMalzemelerin üreticiden tüketiciye kadar olan süreçlerinin yönetimiThe management of processes for materials from the producer to the consumer
TedarikçiSupplierBir şirkete mal veya hizmet sağlayan kişi veya kuruluşAn individual or organization that provides goods or services to a company
Tedarikçi AğıSupplier NetworkBir şirketin tedarikçileri arasındaki ilişkiler ve ağThe relationships and network of suppliers for a company
Tedarikçi AnlaşmasıSupplier AgreementBir tedarikçiyle yapılan resmi anlaşmaOfficial agreement made with a supplier
Tedarikçi DeğerlendirmeSupplier EvaluationTedarikçilerin performansının değerlendirilmesiThe evaluation of supplier performance
Tedarikçi Değerlendirme KriterleriSupplier Evaluation CriteriaBir tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerCriteria used to evaluate a supplier
Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri BelirlemeSupplier Evaluation Criteria DeterminationTedarikçi değerlendirme kriterlerinin belirlenmesiDetermination of supplier evaluation criteria
Tedarikçi Değerlendirme RaporlamaSupplier Evaluation ReportingTedarikçi değerlendirmesine ilişkin raporlamaReporting on supplier evaluation
Tedarikçi Değerlendirme RaporuSupplier Evaluation ReportBir tedarikçinin performansının değerlendirilmesi için hazırlanan raporReport prepared for evaluating a supplier’s performance
Tedarikçi Değerlendirme SüreciSupplier Evaluation ProcessBir tedarikçinin değerlendirilme süreciProcess of evaluating a supplier
Tedarikçi DeğişimiSupplier SwitchingBir şirketin bir tedarikçiden başka bir tedarikçiye geçişiThe transition of a company from one supplier to another
Tedarikçi İletişimiSupplier CommunicationBir şirket ile tedarikçi arasındaki iletişim süreciThe communication process between a company and a supplier
Tedarikçi İlişkileriSupplier RelationshipsBir şirketin tedarikçileriyle olan ilişkileriThe relationships between a company and its suppliers
Tedarikçi İlişkileri YönetimiSupplier Relationship ManagementŞirketin tedarikçileriyle ilişkilerini yönetme süreciThe process of managing a company’s relationships with suppliers
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi SistemiSupplier Relationship Management SystemBir şirketin tedarikçileriyle ilişkilerini yönetmek için kullandığı sistemSystem used by a company to manage its relationships with suppliers
Tedarikçi İş EtüdüSupplier Work StudyBir tedarikçinin iş süreçlerinin detaylı incelenmesiDetailed examination of a supplier’s work processes
Tedarikçi İş PerformansıSupplier Job PerformanceBir tedarikçinin iş performansıA supplier’s job performance
Tedarikçi İşbirliğiSupplier CollaborationBir şirketin tedarikçileriyle işbirliği yapmasıCollaboration between a company and its suppliers
Tedarikçi İşbirliği AnlaşmasıSupplier Collaboration AgreementŞirketin tedarikçileriyle işbirliği yapma anlaşmasıAn agreement for a company to collaborate with its suppliers
Tedarikçi İzlemeSupplier MonitoringBir şirketin tedarikçilerinin faaliyetlerinin izlenmesiThe monitoring of a company’s suppliers’ activities
Tedarikçi İzleme SistemiSupplier Monitoring SystemBir şirketin tedarikçilerini izlemek için kullandığı sistemSystem used by a company to monitor its suppliers
Tedarikçi İzleme SüreciSupplier Monitoring ProcessBir tedarikçinin faaliyetlerinin izlenme süreciProcess of monitoring a supplier’s activities
Tedarikçi Kalite KontrolüSupplier Quality ControlBir tedarikçinin ürünlerinin kalitesinin kontrol edilmesiChecking the quality of products from a supplier
Tedarikçi LojistiğiSupplier LogisticsTedarikçilerin lojistik faaliyetlerinin yönetilmesiThe management of logistics activities by suppliers
Tedarikçi PerformansıSupplier PerformanceBir tedarikçinin performansı ve verimliliğiThe performance and efficiency of a supplier
Tedarikçi PuanlamaSupplier ScoringTedarikçilerin performansının puanlanmasıThe scoring of supplier performance
Tedarikçi Risk YönetimiSupplier Risk ManagementBir tedarikçiden kaynaklanabilecek risklerin yönetimiManagement of risks that may arise from a supplier
Tedarikçi SeçimiSupplier SelectionBir şirketin tedarikçi seçim süreciThe process of selecting a supplier by a company
Tedarikçi Sözleşme DeğerlendirmesiSupplier Contract EvaluationBir tedarikçiyle yapılan sözleşmenin değerlendirilmesiEvaluation of a contract made with a supplier
Tedarikçi Sözleşme YönetimiSupplier Contract ManagementŞirketin tedarikçileriyle olan sözleşmelerin yönetimiThe management of contracts with suppliers by a company
Tedarikçi SözleşmesiSupplier ContractBir şirketle tedarikçi arasında yapılan resmi anlaşmaThe official agreement made between a company and a supplier
Tedarikçi SürdürülebilirlikSupplier SustainabilityBir tedarikçinin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğiThe environmental and social sustainability of a supplier
Tedarikçi Sürdürülebilirlik DeğerlendirmesiSupplier Sustainability AssessmentBir tedarikçinin sürdürülebilirlik değerlendirmesiAssessment of a supplier’s sustainability
Tedarikçi YönetimiSupplier ManagementTedarikçilerle ilişkilerin yönetilmesi ve koordine edilmesi süreciThe process of managing and coordinating relationships with suppliers
Tedarikçi ZinciriSupplier ChainBir ürünün veya hizmetin tedarikçisinden son tüketiciye kadar olan tüm aşamalarAll stages from the supplier of a product or service to the end consumer
TırTruckMalzemelerin karayoluyla taşınması için kullanılan motorlu araçA motor vehicle used for the transportation of goods by road
Uluslararası LojistikInternational LogisticsFarklı ülkeler arasında malzemelerin taşınması süreciThe process of transporting goods between different countries
Ürün YerleştirmeProduct PlacementBir depoda veya mağazada ürünlerin uygun bir şekilde yerleştirilmesiThe appropriate placement of products in a warehouse or store
Verimlilik ArtışıIncrease in EfficiencyBir işletmenin faaliyetlerindeki verimlilik düzeyinin artmasıThe increase in the level of efficiency in a business’s operations
Yük TaşımaFreight HaulageMalzemelerin taşınması işlemiThe process of transporting goods
YüklemeLoadingMalzemelerin bir araca veya konteynere aktarılması işlemiThe process of transferring goods onto a vehicle or container

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>