AKADEMİK ÇALIŞMALAR

DOKTORA TEZİ

Lojistik Hizmetlerde Etkin Depo Yönetimi ve Gıda Sektöründe Bir Uygulama
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme

Makaleler

 • Dede, B., & ÇENGEL, Ö. (2020). Efficient Warehouse Management Analysis in Logistics Services. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 341-352

 

 • Pazarceviren, S. Y., & Dede, B. (2015). Lifecycle Costing Model Based on Target Costing and Activity-Based Costing Method and A Model Proposal. European Scientific Journal, 121-138.

 

 • Pazarceviren, S. Y., Ozsuer, U., & Dede, B. (2015). A Model Suggestion for Cash Conversion of Inventory and Basement of Model Financial Ratios Analysis. European Scientific Journal, 45-57.

 

 • Çetin, M., Dede, B., Kökalan, Ö., & Dede, E. (2022). A multilevel investigation of the effects of daily work–family interaction on daily affect during the COVID-19 pandemic. Journal of Family Issues, 43(12), 3299-3320.

 

 • Kökalan, Ö., Çetin, M., Dede, E., & Dede, B. (2023). A multilevel analysis of the links between daily emotional labor, daily spiritual experiences, and daily stress during the COVID-19 pandemic.Anxiety, Stress, & Coping, 36(1), 38-51.

 

 • Konakay, G., Dede, E., Dede, B, Altaş, S. The Effect Of Intolerance To Uncertainty On Worry During The Covid-19 Pandemic Period, Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 6(2), 134-144.

Kitap ve Kitap Bölümleri

Lojistik Hizmetlerde Etkin Depo Yönetimi, Orion Akademi Yayınevi, 2021

Eğitim Kurumları Bünyesindeki İşletmelerin Yönetimi (Eğitimde İnsan Kaynakları kitabı bölümü),  ASOS Yayınevi, 2022

Verilen Dersler

  Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

  Tedarik Zinciri Yönetimi
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

  Tedarik Zinciri Yönetimi
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü