Lojistik Kavramı

Lojistik Kavramı

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından) , tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir(*).  Lojistik; nakliye, stok, depo, malzeme elleçlemesi, paketleme, güvenlik ve bilgi entegrasyonunu içerir(*).

Lojistik kavramı Yunanca’da konuşma, neden, oran, rasyonellik, dil ve deyim anlamlarına gelen  logos (λόγος) kelimesinden, özellikle muhasebe ve finansal organizasyon anlamlarına gelen logistiki (λογιστική) kelimesinden gelmektedir.  Fransızcada loger kelimesine dayanan logistics kelimesi sahada askeri kuvvetlerin hareket, tedarik ve bakım bilimi olarak tanımlanmıştır.  Oxford İngilizce Sözlük lojistik kelimesini “Malzeme, tesis ve personel tedarik, bakım ve taşıması işlerini yapan askeri bilim dalı” olarak tanımlamaktadır. Bir başka sözlük kaynakların zamanında konumlandırılması olarak tanımlamıştır(*).

Lojistik Alanları

 1. Nakliye
 2. Stok yönetimi
 3. Depolama
 4. Paketleme
 5. Malzeme ve ekipman
 6. Sipariş işlemi
 7. Tahmin
 8. Üretim planlama
 9. Satınalma
 10. Müşteri hizmeti
 11. Yer seçimi
 12. Hizmetler (parçalar, iadeler, atıklar)
 13. Gümrükleme Hizmetleri

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

Robinson’la Cuma’nın(Robinson sadece odun toplama işi, Cuma sadece balık avlama işi) kendi alanlarında uzmanlaşarak ticarete başlayarak her ikisinin de bu işten karlı olmasından itibaren dış kaynak kullanımı şirketlerde avantaj olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Lojistik sektöründe de 3PL ve 4PL kavramları önem kazanmıştır. Bu kapsamda;

 1. parti ; Üretici , imalatçı , gönderici , toptancı vs. malın ve/veya hizmetin üreticisidir.
 2. parti ; Birinci partinin doğrudan müşterisi veya akışa göre tedarikçisi olan işletmedir.
 3. parti(3PL) ; Dolayısıyla bu iki taraf arasındaki mal ve hizmet akışına giren şirkettir.
 4. parti; sahip olduğu teknolojik alt yapı ile tedarik zincirinin tüm aşamalarına ait tüm hizmetleri bir arz zinciri olarak sunan şirkettir. (4PL) kavramı ve içeriği ilk defa Accenture firması tarafından tanımlanmış olup ticari marka hakkını halen elinde bulundurması nedeniyle bu konu hakkında çalışan diğer firmalar “Lider Lojistik Saglayıcı” ( Lead Logistics Provider-LLP) kullanmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>